Úradná tabuľa ÚJD SR

170/2022

č. rozhodnutia: 170/2022

č. správneho konania: 2049-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 10.06.2022

Prílohy:

2049-2022_Rozhodnutie_170_2022_R_170_2022.pdf

Aktualizácia: 16.06.2022