Úradná tabuľa ÚJD SR

17/2022

č. rozhodnutia: 17/2022

č. správneho konania: 1088-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 19.01.2022

dátum právoplatnosti: 05.02.2022

Prílohy:

1088-2022_Rozhodnutie_17_2022_R017_2022_UhMa_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023