Úradná tabuľa ÚJD SR

169/2023

č. rozhodnutia: 169/2023

č. správneho konania: 2083-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 05.06.2023

dátum právoplatnosti: 22.06.2023

Prílohy:

2083-2023_Rozhodnutie_169_2023_Rozhodnutie_169_2023.pdf

Aktualizácia: 23.08.2023