Úradná tabuľa ÚJD SR

169/2022

č. rozhodnutia: 169/2022

č. správneho konania: 2264-2022

žiadateľ: Západoslovenská VS

dátum vydania: 29.06.2022

dátum právoplatnosti: 22.07.2022

Prílohy:

2264-2022_Rozhodnutie_169_2022_R169_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023