Úradná tabuľa ÚJD SR

168/2024

č. rozhodnutia: 168/2024

č. správneho konania: 2051-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 10.04.2024

dátum právoplatnosti: 27.04.2024

Prílohy:

2051-2024_Rozhodnutie_168_2024_Rozhodnutie_168_2024_SpK 2051_2024 .pdf

Aktualizácia: 29.04.2024