Úradná tabuľa ÚJD SR

168/2023

č. rozhodnutia: 168/2023

č. správneho konania: 1236-2023

žiadateľ: DMS

dátum vydania: 05.06.2023

dátum právoplatnosti: 06.07.2023

Prílohy:

1236-2023_Rozhodnutie_168_2023_Anonymizované rozhodnutie 168_2023.pdf

Aktualizácia: 23.08.2023