Úradná tabuľa ÚJD SR

168/2022

č. rozhodnutia: 168/2022

č. správneho konania: 2323-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.06.2022

dátum právoplatnosti: 08.07.2022

Prílohy:

2323-2022_Rozhodnutie_168_2022_Anonymizované R_168_2022_UhMa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023