Úradná tabuľa ÚJD SR

167/2024

č. rozhodnutia: 167/2024

č. správneho konania: 1751-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 15.04.2024

dátum právoplatnosti: 02.05.2024

Prílohy:

1751-2024_Rozhodnutie_167_2024_Rozhodnutie_167_2024.pdf

Aktualizácia: 13.05.2024