Úradná tabuľa ÚJD SR

167/2023

č. rozhodnutia: 167/2023

č. správneho konania: 1736-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 05.06.2023

dátum právoplatnosti: 06.07.2023

Prílohy:

1736-2023_Rozhodnutie_167_2023_Anonymizované rozhodnutie 167_2023.pdf

Aktualizácia: 23.08.2023