Úradná tabuľa ÚJD SR

166/2023

č. rozhodnutia: 166/2023

č. správneho konania: 2078-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 31.05.2023

dátum právoplatnosti: 16.06.2023

Prílohy:

2078-2023_Rozhodnutie_166_2023_Rozhodnutie_166_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023