Úradná tabuľa ÚJD SR

165/2024

č. rozhodnutia: 165/2024

č. správneho konania: 1887-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 09.04.2024

dátum právoplatnosti: 26.04.2024

Prílohy:

1887-2024_Rozhodnutie_165_2024_Rozhodnutie_165_2024.pdf

Aktualizácia: 07.05.2024