Úradná tabuľa ÚJD SR

165/2023

č. rozhodnutia: 165/2023

č. správneho konania: 1839-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 30.05.2023

dátum právoplatnosti: 15.06.2023

Prílohy:

1839-2023_Rozhodnutie_165_2023_Rozhodnutie_165_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023