Úradná tabuľa ÚJD SR

165/2022

č. rozhodnutia: 165/2022

č. správneho konania: 2134-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 03.06.2022

dátum právoplatnosti: 06.07.2022

Prílohy:

2134-2022_Rozhodnutie_165_2022_R165_2022_anonymizovane.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023