Úradná tabuľa ÚJD SR

164/2024

č. rozhodnutia: 164/2024

č. správneho konania: 1579-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 08.04.2024

dátum právoplatnosti: 25.04.2024

Prílohy:

1579-2024_Rozhodnutie_164_2024_Rozhodnutie_164_2024.pdf

Aktualizácia: 13.05.2024