Úradná tabuľa ÚJD SR

164/2023

č. rozhodnutia: 164/2023

č. správneho konania: 2172-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 31.05.2023

dátum právoplatnosti: 20.06.2023

Prílohy:

2172-2023_Rozhodnutie_164_2023_Rozhodnutie_164_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023