Úradná tabuľa ÚJD SR

164/2022

č. rozhodnutia: 164/2022

č. správneho konania: 2369-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 07.07.2022

dátum právoplatnosti: 27.07.2022

Prílohy:

2369-2022_Rozhodnutie_164_2022_R164_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023