Úradná tabuľa ÚJD SR

163/2024

č. rozhodnutia: 163/2024

č. správneho konania: 2109-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 08.04.2024

dátum právoplatnosti: 24.04.2024

Prílohy:

2109-2024_Rozhodnutie_163_2024_Rozhodnutie_163_2024.pdf

Aktualizácia: 24.04.2024