Úradná tabuľa ÚJD SR

163/2023

č. rozhodnutia: 163/2023

č. správneho konania: 1988-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 30.05.2023

dátum právoplatnosti: 16.06.2023

Prílohy:

1988-2023_Rozhodnutie_163_2023_Rozhodnutie_163_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023