Úradná tabuľa ÚJD SR

163/2022

č. rozhodnutia: 163/2022

č. správneho konania: 2143-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 08.06.2022

dátum právoplatnosti: 30.06.2022

Prílohy:

2143-2022_Rozhodnutie_163_2022_UJD SR 2143-2022_ R163_2022_OnEv _SEMO34.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023