Úradná tabuľa ÚJD SR

162/2024

č. rozhodnutia: 162/2024

č. správneho konania: 1791-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 05.04.2024

dátum právoplatnosti: 24.04.2024

Prílohy:

1791-2024_Rozhodnutie_162_2024_Rozhodnutie_162_2024.pdf

Aktualizácia: 07.05.2024