Úradná tabuľa ÚJD SR

162/2023

č. rozhodnutia: 162/2023

č. správneho konania: 1844-2023

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 30.05.2023

dátum právoplatnosti: 15.06.2023

Prílohy:

1844-2023_Rozhodnutie_162_2023_eRozhodnutie_162_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023