Úradná tabuľa ÚJD SR

162/2022

č. rozhodnutia: 162/2022

č. správneho konania: 1985-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 14.06.2022

dátum právoplatnosti: 18.07.2022

Prílohy:

1985-2022_Rozhodnutie_162_2022_R162_2022_SzVi_HaLa_final_BP.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023