Úradná tabuľa ÚJD SR

161/2024

č. rozhodnutia: 161/2024

č. správneho konania: 740-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 05.04.2024

dátum právoplatnosti: 23.04.2024

Prílohy:

740-2024_Rozhodnutie_161_2024_Rozhodnutie_161_2024_JE V1.pdf

Aktualizácia: 25.04.2024