Úradná tabuľa ÚJD SR

161/2023

č. rozhodnutia: 161/2023

č. správneho konania: 1319-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 30.05.2023

dátum právoplatnosti: 19.06.2023

Prílohy:

1319-2023_Rozhodnutie_161_2023_R_161_2023_Inžinieirng_VnPMaSnJZ_EMOMO3EBO2023final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023