Úradná tabuľa ÚJD SR

161/2022

č. rozhodnutia: 161/2022

č. správneho konania: 2030-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 30.05.2022

dátum právoplatnosti: 20.06.2022

Prílohy:

2030-2022_Rozhodnutie_161_2022_Rozhodnutie 161_2022 pred NPaV.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023