Úradná tabuľa ÚJD SR

160/2024

č. rozhodnutia: 160/2024

č. správneho konania: 744-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 05.04.2024

dátum právoplatnosti: 23.04.2024

Prílohy:

744-2024_Rozhodnutie_160_2024_Rozhodnutie_160_2024_FS KRAO.pdf

Aktualizácia: 25.04.2024