Úradná tabuľa ÚJD SR

160/2023

č. rozhodnutia: 160/2023

č. správneho konania: 1816-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 30.05.2023

dátum právoplatnosti: 19.06.2023

Prílohy:

1816-2023_Rozhodnutie_160_2023_Rozhodnutie_160_2023_Súhlas na RZ PP OSZ_VnPMPrevádzkaEMO.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023