Úradná tabuľa ÚJD SR

160/2022

č. rozhodnutia: 160/2022

č. správneho konania: 2190-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 30.05.2022

dátum právoplatnosti: 18.06.2022

Prílohy:

2190-2022_Rozhodnutie_160_2022_R160_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023