Úradná tabuľa ÚJD SR

16/2024

č. rozhodnutia: 16/2024

č. správneho konania: 1312-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 11.01.2024

dátum právoplatnosti: 02.02.2024

Prílohy:

1312-2024_Rozhodnutie_16_2024_R_16_2024.pdf

Aktualizácia: 07.02.2024