Úradná tabuľa ÚJD SR

16/2023

č. rozhodnutia: 16/2023

č. správneho konania: 951-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 16.01.2023

Prílohy:

951-2023_Rozhodnutie_16_2023_Rozhodnutie_16_2023.pdf

Aktualizácia: 25.01.2023