Úradná tabuľa ÚJD SR

16/2022

č. rozhodnutia: 16/2022

č. správneho konania: 1070-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 17.01.2022

dátum právoplatnosti: 04.02.2022

Prílohy:

1070-2022_Rozhodnutie_16_2022_R16_2022_MaPa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023