Úradná tabuľa ÚJD SR

159/2024

č. rozhodnutia: 159/2024

č. správneho konania: 741-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 05.04.2024

dátum právoplatnosti: 23.04.2024

Prílohy:

741-2024_Rozhodnutie_159_2024_Rozhodnutie_159_2024_RU RAO.pdf

Aktualizácia: 25.04.2024