Úradná tabuľa ÚJD SR

159/2023

č. rozhodnutia: 159/2023

č. správneho konania: 879-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 25.05.2023

dátum právoplatnosti: 15.06.2023

Prílohy:

879-2024_Rozhodnutie_159_2023_R_159_2023_An_L_Oprava.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024