Úradná tabuľa ÚJD SR

159/2022

č. rozhodnutia: 159/2022

č. správneho konania: 1829-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 27.05.2022

dátum právoplatnosti: 18.06.2022

Prílohy:

1829-2022_Rozhodnutie_159_2022_R_159_2022_MaPa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023