Úradná tabuľa ÚJD SR

158/2024

č. rozhodnutia: 158/2024

č. správneho konania: 743-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 05.04.2024

dátum právoplatnosti: 23.04.2024

Prílohy:

743-2024_Rozhodnutie_158_2024_Rozhodnutie_158_2024_TSU RAO.pdf

Aktualizácia: 25.04.2024