Úradná tabuľa ÚJD SR

158/2023

č. rozhodnutia: 158/2023

č. správneho konania: 2059-2023

žiadateľ: SEVAK

dátum vydania: 26.05.2023

dátum právoplatnosti: 15.06.2023

Prílohy:

2059-2023_Rozhodnutie_158_2023_R158.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023