Úradná tabuľa ÚJD SR

158/2022

č. rozhodnutia: 158/2022

č. správneho konania: 1903-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 23.09.2022

dátum právoplatnosti: 23.09.2022

Prílohy:

1903-2022_Rozhodnutie_158_2022_Rozhodnutie pokuta inšpekcia 320-2021 finálna verzia_MACRO finálna verzia bez revízií_MM.pdf

Aktualizácia: 07.05.2024