Úradná tabuľa ÚJD SR

157/2024

č. rozhodnutia: 157/2024

č. správneho konania: 742-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 05.04.2024

dátum právoplatnosti: 23.04.2024

Prílohy:

742-2024_Rozhodnutie_157_2024_Rozhodnutie_157_2024_IS RAO.pdf

Aktualizácia: 25.04.2024