Úradná tabuľa ÚJD SR

157/2023

č. rozhodnutia: 157/2023

č. správneho konania: 1815-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 25.05.2023

Prílohy:

1815-2023_Rozhodnutie_157_2023_Rozhodnutie_157_2023.pdf

Aktualizácia: 26.05.2023