Úradná tabuľa ÚJD SR

157/2022

č. rozhodnutia: 157/2022

č. správneho konania: 1933-2022

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 08.06.2022

dátum právoplatnosti: 14.07.2022

Prílohy:

1933-2022_Rozhodnutie_157_2022_R162_2022_SzVi_HaLa_final_BP.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023