Úradná tabuľa ÚJD SR

156/2024

č. rozhodnutia: 156/2024

č. správneho konania: 745-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 05.04.2024

dátum právoplatnosti: 23.04.2024

Prílohy:

745-2024_Rozhodnutie_156_2024_Rozhodnutie_156_2024_JE A1.pdf

Aktualizácia: 25.04.2024