Úradná tabuľa ÚJD SR

156/2023

č. rozhodnutia: 156/2023

č. správneho konania: 1871-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 24.05.2023

dátum právoplatnosti: 10.06.2023

Prílohy:

1871-2023_Rozhodnutie_156_2023_Rozhodnutie_156_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023