Úradná tabuľa ÚJD SR

156/2022

č. rozhodnutia: 156/2022

č. správneho konania: 2189-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 25.05.2022

dátum právoplatnosti: 15.06.2022

Prílohy:

2189-2022_Rozhodnutie_156_2022_R156_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023