Úradná tabuľa ÚJD SR

155/2024

č. rozhodnutia: 155/2024

č. správneho konania: 1124-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 05.04.2024

dátum právoplatnosti: 24.04.2024

Prílohy:

1124-2024_Rozhodnutie_155_2024_Rozhodnutie_155_2024.pdf

Aktualizácia: 13.05.2024