Úradná tabuľa ÚJD SR

155/2023

č. rozhodnutia: 155/2023

č. správneho konania: 1985-2023

žiadateľ: StVPS

dátum vydania: 25.05.2023

dátum právoplatnosti: 14.06.2023

Prílohy:

1985-2023_Rozhodnutie_155_2023_R155.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023