Úradná tabuľa ÚJD SR

155/2022

č. rozhodnutia: 155/2022

č. správneho konania: 2113-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.05.2022

dátum právoplatnosti: 10.06.2022

Prílohy:

2113-2022_Rozhodnutie_155_2022_R155_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023