Úradná tabuľa ÚJD SR

154/2024

č. rozhodnutia: 154/2024

č. správneho konania: 1632-2024

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 04.04.2024

dátum právoplatnosti: 24.04.2024

Prílohy:

1632-2024_Rozhodnutie_154_2024_UJD SR1632-2024, Rozhodnutie, JE EBO-V2.pdf

Aktualizácia: 25.04.2024