Úradná tabuľa ÚJD SR

154/2023

č. rozhodnutia: 154/2023

č. správneho konania: 1794-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 26.05.2023

dátum právoplatnosti: 19.06.2023

Prílohy:

1794-2023_Rozhodnutie_154_2023_R_154_2023_PrevádzkaEBO2023_final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023