Úradná tabuľa ÚJD SR

154/2022

č. rozhodnutia: 154/2022

č. správneho konania: 1742-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 19.05.2022

dátum právoplatnosti: 10.06.2022

Prílohy:

1742-2022_Rozhodnutie_154_2022_R154_2022_GrOt.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023