Úradná tabuľa ÚJD SR

153/2024

č. rozhodnutia: 153/2024

č. správneho konania: 1133-2024

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 04.04.2024

dátum právoplatnosti: 09.05.2024

Prílohy:

1133-2024_Rozhodnutie_153_2024_R 153_2024 právoplatné, anonymizované.pdf

Aktualizácia: 13.05.2024